6. Nov, 2021

En rapport från medlemmar på tävling!

Vi har idag 6/11-21 fått en rapport från våra medlemmar!

Det här gänget har varit på SSRKs. WT (Working Test)nybörjarklass på Björkebergs Gård söder om Hishult, Laholm.

Första stationen en markering
Andra stationen en markering + ett linjetag.
Tredje stationen var två markeringar. En över en gärdesgård ut på ängen.Nästa hamnade bakom gärdesgården.
Fjärde stationen var ett litet sök.
Femte stationen var vatten.

De meddelar att det var mycket lärorikt och hoppas att fler av er där ute nappar på det här till våren.
Nöjda förare o trötta hundar som nu vet vad de behöver träna lite extra på.

Tack för den rapporten���� ❤ Har ni något ni vill dela med er av är ni hjärtligt välkomna att skicka in texter och bilder till oss!

13. Okt, 2021

Reportage i hundtidningen Apportören

https://ssrk.se/wp-content/uploads/2021/09/apportoren-3-2021.pdf

18. Jun, 2021

Välkommen till klubbens träff 2021
Tid: 30 juli till 1 augusti
Plats: Götene, Västergötland
_____________________________________________________________

6. Maj, 2021

3. Jan, 2021

Kallelse till Chesapeake bay retrieverklubben årsmöte 2021
Samtliga medlemmar kallas härmed till Chesapeake bay retrieverklubbens årsmöte den 26 till 28 januari 2021.
Mötet genomförs på distans som ett ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.
Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”Guide för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning" för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 december 2020 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Monica Sandström via kassor@chesapeake.se.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”.

Rambudget:
Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Per Öhlin och Peter Näsman, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via per.ohlin@stamo.se och alvgarden@hotmail.com.

Val:
Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:
-Namn på den nominerade
-Den post nomineringen avser
-Kontaktuppgifter till den nominerade.

Person kan endast nomineras till en post av följande:
1a) Val av justerare.
b) Val av justerare.
2. Ordförande, nyval 1 år
3. Styrelseledamot, nyval 2 år
4. Styrelseledamot, nyval 2 år
5. Styrelseledamot, fyllnadsår 1 år
6. Styrelseledamot, fyllnadsår 1 år
7. Suppleant, nyval 1
8. Revisor, 1 år
9. Revisor, 1 år
10. Valberedningens sammankallande, 1 år
11. Ledamot i valberedningen, 2 år
12. Ledamot i valberedningen, 2 år

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.
Nomineringar skickas till Peter Sandström på p.sandstream@gmail.com. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar, Styrelsen.

16. Apr, 2020

Årsmöte 2020 och planerade aktiviteter under våren.

Skk har förlängt sin dispens gällande rasklubbarnas årsmöten. Framflyttat datum är nu 31/8. Som läget är, måste vi tyvärr även avvakta med planerna av Fb-r i maj.
Styrelsen följer hur situationen med Covid-19 fortlöper, och kommer att meddela nytt datum för årsmötet så fort det medges, samt ny information när det gäller Fb-r.

15. Mar, 2020

Årsmöte 2020

Med hänsyn till utvecklingen av Covid-19, har Skk beslutat att ge dispens till alla rasklubbar att senarelägga sina årsmöten. Dispensen gäller till 31/5.
Detta innebär att vi kommer att återkomma med ett nytt datum för årsmötet så fort vi kan.
För mer info hänvisar vi till Skk´s hemsida.

4. Mar, 2020

Årsmöte 2020

Härmed kallas medlemmar i Chesapeake bay retrieverklubben till årsmöte 2020.
När: 25 mars
Tid: 19.00
Plats: Biblioteket i Västerhaninge Centrum, 2,5 mil söder om Stockholm.
Centrumvägen 7, 137 38 Västerhaninge

Tänk på att ha ett giltigt medlemsskap.
Välkomna!

15. Feb, 2020

Påminnelse om att lämna kontaktuppgifter, mail och adress, när medlemsavgiften betalas. Utan dessa har vi svårt att nå ut med viktig information. Det är även betydelsefullt att veta var våra medlemmar håller till i detta avlånga land ;-)
Enklast är att skicka uppgifterna till kassören , kassor@chesapeake.se.
Trevlig helg på er !

1. Feb, 2020

Chesapeake bay retrieverklubben kommer att anordna en funktionsbeskrivning för retriever , Fb-r, i Norrtäljetrakten 10 maj. Mer info kommer, så håll koll på hemsidan! Läs mer om Fb-r på www.ssrk.se

16. Jan, 2020

2020 är här!

När du förnyar ditt medlemsskap i klubben, bidrar du till ett fortsatt värnande av rasen och möjliggör en plattform för både gemenskap och kunskap , oss chesapeakälskare emellan.
Och om du är ny som medlem, skicka gärna ett mail till kassören med dina kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig med info och annat.
Väl mött!

21. Dec, 2019

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

14. Okt, 2019

Ingen rasmonter i år på utställningen Stora Stockholm 2019

Pga svårigheter i år att hitta Chesapeakeälskare med tid och engagemang över för att iordningställa och bemanna årets rasmonter , har styrelsen tagit beslut om att inte delta på Stora Sthlm 2019.
Vi tycker såklart att det är tråkigt att inte vara närvarande på utställningsårets höjdpunkt, då så många människor får en möjlighet att bekanta sig med en Chesapeake, men hoppas på nya tag till nästa år.
Vi vill samtidigt nu passa på att välkomna förslag och resurser, stort som smått, inför nästa års rasmonterfunderingar.

13. Okt, 2019

Bilder från träningsträffen

Nya bilder i Fotoalbum.

29. Sep, 2019

Apporteringsträning för DIG som medlem. Läs mer under "Medlemsaktiviteter"

15. Sep, 2019

Vi efterlyser engagerade medlemmar, som vill bygga och bemanna årets rasmonter på Stora Stockholmutställningen i december. Har du en kreativ ådra inom dig? Tycker du att det är kul att prata "hund"? Med vem och hur många som helst ;-) ? Vill du veta mer? Kontakta Kristina Bäck eller Monica Sandström. Mailadresserna finns under Styrelsesidan.

Dokumenten till årsmötet 2021.

Nedanstående är dokumenten till det digitala årsmötet. Läs noga igenom hur ni går tillväga för att rösta.

Chesapeake bay retrieverklubbens verksamhetsberättelse 2019-2020.

Valberedningens förslag till styrelse.

Förslag till rambudget 2021.

Revisionsberättelse 2020.

Balansrapport ekonomi 2020.

Revisionsberättelse 2019.

Balansrapport ekonomi 2019.

Arbetsordning digitalt förenklat årsmöte.

Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte.

Dela den här sidan