Inbetalningsinformation Klubbens Postgironummer PG 73 56 48 - 8

Vid betalning från utlandet betala enligt följande: Swiftadress/BIC : NDEASESS IBAN: SE1695000099604207356488

Avgifter 2017 Ordinarie medlem: 300 kronor. Familje medlem : 100 kronor.

Kennelannons/uppfödarlänk : 200 kronor.

Valp annons på hemsidan : 200 kronor.

Tänk på att alla avgifter gäller ett år från inbetalningsdatum. 

Ett önskemål från styrelsen är att samtliga medlemmar för innevarande år kompletterar sina uppgifter med en mailadress. Detta för att spara miljön och porto samt att snabbare kunna nå ut med information.                     Skick via Kontaktsidan. Tackar :-)