Styrelsens mötesprotokoll

Styrelsens mötesprotokoll skickas via mail till medlemmarna tillsammans med medlemsbladet.