Utställning

Kvalitetsbedömning:

Kvalitetsbedömning innebär att hunden

tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet

i jämförelse med rasstandardens krav, utan

hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen.

Därför kan flera hundar tilldelas samma

kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent,

Very good, Good, Sufficient eller Disqualified

samt omdömet Cannot be judged. Även HP

och CK är en kvalitetsbedömning.

 

Excellent (utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens

standard, och som presenteras i utmärkt

kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat

temperament, håller utmärkt klass och har

en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i

förhållande till rasidealet tillåter att domaren

kan bortse från smärre detaljfel. Hunden

måste ha tydlig könsprägel.

 

Very good (mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard,

som är välbalanserad och i god kondition.

Smärre fel kan tolereras, men inga som

negativt påverkar helhetsintrycket. Denna

bedömning kan endast ges till en hund av

mycket god klass.

Good (god)

Hund som motsvarar rasens standard och

vars exteriöra fel är av mindre framträdande

karaktär.

 

Sufficient (godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men

som inte har rasens alla karaktärsdrag eller

har bristande fysisk kondition.

 

 

Disqualified (diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet

eller typiskt flyktbeteende eller har

sådana anatomisk defekter att de väsentligt

påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas

också den hund som är exteriört otypisk

eller har för sin ras diskvalificerande fel eller

är kryptorchid.

 

Cannot be judged

(kan inte prissättas – KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren

inte kan bilda sig en säker uppfattning om

dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas

omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel

på detta är om hunden har uppenbara

brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom

ovana vid koppel eller valpigt temperament)

eller visas i dålig kondition (är överdrivet

mager eller fet). Detsamma kan gälla en så

nyligen trimmad hund, att domaren inte

kan göra en säker bedömning av kvaliteten

på hundens hårlag. Vidare kan en hund på

grund av skada visa upp sig så illa, att dess

rörelser är svårbedömda.