Styrelsen och valberedningen 2019/2020. Välkommen att kontakta någon av oss via uppgifterna nedan.

 • Ordförande

  Rebecca Lundholm Krig


  ordf@chesapeake.se

 • Vice ordförande, jakt/avelsansvarig

  Christine Chiacchiaretta

  jakt@chesapeake.se

 • Sekreterare

  Karin Abrahamsson Öhlin


  sekr@chesapeake.se

 • Utställningsansvarig

  Sonja Almström

  utst@chesapeake.se

 • Bitr. informationsansv.

  Kristina Bäck

  infoc1799@gmail.com

 • Kassör/informationsansv.

  Monica Sandström

  kassor@chesapeake.se

 • Valberedning, sammankallande

  Peter Sandström

  p.sandstream@gmail.com

 • Valberedning

  Andreas Lundholm Krig

 • Valberedning

  Pernilla Arvanitidis

 • Avelsråd

  Christine Chiacchiaretta

  jakt@chesapeake.se

 • Informationsansvarig

  Monica Sandström

  kassor@chesapeake.se