Styrelsen och valberedningen 2019/2020. Välkommen att kontakta någon av oss via uppgifterna nedan.

 • Ordförande

  ordf@chesapeake.se

 • Vice ordförande, jakt/avelsansvarig

  jakt@chesapeake.se

 • Sekreterare

  sekr@chesapeake.se

 • Utställningsansvarig

  utst@chesapeake.se

 • Bitr. informationsansv.

 • Kassör/informationsansv.

  kassor@chesapeake.se

 • Valberedning, sammankallande

 • Valberedning

 • Valberedning

 • Avelsråd

  jakt@chesapeake.se

 • Informationsansvarig

  kassor@chesapeake.se